Eerste resultaten

We deden een eerste verwerking van de data om alvast de inzichten te kunnen meegeven aan geïnteresseerden. We hebben de antwoorden van 614 respondenten geanalyseerd, met een goede vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen maar een overrepresentatie van hoogopgeleiden. De studie werd zowel in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gevoerd van 28/4-17/5/2020.

Hieronder de grafieken en een korte beschrijving van de inzichten. De verwerking werd gedaan voor de volledige steekproef (België), en – op specifieke vraag van beleidsmakers – ook met een focus op Brussel (inwoners en pendelaars) en een focus op Vlaanderen.

The objective of the study by the MOBI research group of the Vrije Universiteit Brussel was to gather insights on how the mobility behavior of Belgians was impacted by the corona-crisis through changes in mobility during the confinement and the prospected changes in the weeks that followed. The data were collected through an online survey between April 28th and May 17th, 2020 in Belgium. The respondents came for 69% from Flanders, 23% from Brussels and 8% from Wallonia. The remaining comes from respondents abroad and were disregarded for the analysis below. 8 6% of the respondents have a higher education degree. The survey is well represented across age-groups with a light underrepresentation of the 65+. Below the charts with the first results for Belgium – and based on questions from policy makers, for Brussels (inhabitants and commuters) and for Flanders.